O nás

Sme občianske združenie, ktoré chce, aby sme v našej obci čo najrýchlejšie prekonali nepríjemnosti, ktoré sú spojené s jej rýchlym rastom. Okrem tých technických (doprava, inžinierske siete, škola, životné prostredie) sú podľa nás najdôležitejšie medziľudské vzťahy. Aj po niekoľkých rokoch susedstva sa na uliciach často iba letmo pozdravíme a prakticky nič o sebe nevieme. To, čo sa označovalo za anonymitu panelákového bývania, máme teraz rozložené na ploche našich záhrad a vysokých plotov. Našim cieľom je vytvárať príležitosti, aby sa ľudia navzájom spoznali, dokázali nájsť na území Hviezdoslavova zaujímavé voľnočasové aktivity a aby sme čo najskôr vytvorili naozajstnú obec. Na známych sa určite usmejeme ľahšie.

Akcie

Články

Výstava

Výstava
Francek Kavecky
4.9.2018

História obce

Obec Hviezdoslavov vznikla po prvej pozemkovej reforme v Č-SR v roku 1936 zlúčením osád pri troch majeroch. Dva pôvodne patrili do katastrov obcí Štvrtok na Ostrove. Názov Vörös major by sa dal voľne preložiť ako Červený majer a Német sóok ako Nemecká slatina. Osada Jozsef major - Jozefský majer patrila do katastra obce Mierovo. Prvú vlnu kolonistov tvorili rodiny z Oravy a Moravy. Po Viedenskej arbitráži (1938 – 45) bol Hviezdoslavov súčasťou Maďarska. Dnes má viac ako 1700 obyvateľov s trvalým pobytom ale odhady hovoria o reálnom počte obyvateľov na úrovni približne 3000. Situáciu z roku 1889 vidíte na historickej vojenskej mape.