Máme pre vás areál!

novinky

Francek Kavecky
4.6.2018

Naše občianske združenie dosiahlo prvý významný úspech. Po dohode s vlastníkom areálu na Športovej ulici sme uzavreli nájomnú zmluvu, ktorá nám umožňuje na tejto ploche organizovať kultúrne, záujmové, vzdelávacie, spoločenské a športové podujatia a súťaže, ako vykonávať ďalšie činnosti smerujúce k napĺňaniu cieľov nášho občianskeho združenia. Tešíme sa na vás už 16. júna 2018 na Juniálese 2018.