Dôležité čísla

Základné dôležité čísla

 • Integrovaný záchranný systém: 112
 • Hasičský a záchranný zbor: 150
 • Rýchla lekárska služba: 155
 • Polícia: 158
 • Toxikologická informačná služba (nonstop): 02/547 74 166

Miestne dôležité čísla

 • Obvodné oddelenie PZ Šamorín
 • Bratislavská 37, 93101 Šamorín: +421 961 113 903
 • Ordinácia praktického lekára
 • MUDr. Milada Gábrišová, Hlavná 4/12, 93040 Štvrtok na Ostrove
 • Telefón: 031/ 569 43 160949 048 429
 • Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, Šamorín
 • Hlavná 50, 93101 Šamorín
 • Po-Pi 16:00 – 23:00
 • So, Ne a sviatok 7:00 – 23:00
 • Telefón: 031/ 590 35 00

Ďalšie miestne dôležité čísla

 • Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast, Šamorín
 • Hlavná 50, 93101 Šamorín
 • Po-Pi 16:00 – 22:00
 • So, Ne a sviatok 7:00 – 19:00
 • Telefón: 031/ 659 40 33
 • Farský úrad RKC, Štvrtok na Ostrove
 • Hlavná 2, 930 40 Štvrtok na Ostrove
 • Telefón: 031/ 569 3580
 • Veterinárna pohotovosť, Šamorín
 • Lipnická 281, 90042 Dunajská Lužná
 • Telefón: 0905 451 114