Rozbor vody 16. 6. 2018

Rozbor vody

Majo Figura
11.6.2018

Na podujatí Juniáles 2018 sme zabezpečili informatívny rozbor pitnej vody. Na miesto podujatia si môžete priniesť vzorku vody z vášho zdroja pitnej vody v čistej 0,5 litrovej PET fľaši. Informatívny obsah dusičnanov a stupeň tvrdosti vašej vzorky bude stanovené priamo na mieste indikačným papierikom. Pre porovnanie zverejňujeme tabuľku hodnôt týchto parametrov vo vodách verejných vodovodov v okrese Dunajská Streda.

Pre zobrazenie rozboru vody kliknite na obrázok.

Tešia sa vás susedia z Hviezdoslavovského spolku.