Už vieme, čo vás zaujíma

Aktuálne

Francek Kavecky
5.6.2018

Ďakujeme všetkým, čo sa zapojili do ankety na tejto stránke a pozrime sa spolu, ktoré témy vás zaujímajú. Okrem navrhnutých tém ste mohli v kolónke Iné navrhnúť témy aj vy. Túto možnosť nikto z hlasujúcich nevyužil a dokonca ani jeden respondent neklikol na Športové vyžitie a Doprava a bezpečnosť. Najviac vás zaujali témy Kvalita pitnej vody a Kultúrne vyžitie. Nasledovali Školstvo, Obchod a služby a Životné prostredie opäť s obdivuhodne vyrovnaným záujmom. Aj vďaka výsledkom ankety sa zameriavame na tému kvality spodných vôd a zistili sme šokujúce informácie. Tie prinesieme v nasledujúcom čísle Hviezdoslavovských novín.