Máme pre vás druhé číslo Hviezdoslavovských novín

Hviezdoslavovské noviny

Francek Kavecky
14.6.2018

Možno ste si už našli v poštovej schránke nové číslo novín, ktoré vydáva naše občianske združenie. Dovoľuje si vás upozorniť predovšetkým na článok venovaný znčisteniu podzemných vôd,ktoré se môže veľmi skoro prejaviť aj u nás. Želáme vám príjemné čitanie.

https://hviezdoslavovskyspolok.sk/noviny